polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışma

Kullanım örnekleri

polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışma
clash between the police and the demonstrators
icon arrow

clash

Phonetic: "/klaʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A loud sound, like the crashing together of metal objects.

Example: I heard a clash from the kitchen, and rushed in to find the cat had knocked over some pots and pans.


Definition: A skirmish, a hostile encounter.


Definition: A match; a game between two sides.


Definition: An angry argument


Definition: Opposition; contradiction; such as between differing or contending interests, views, purposes etc.

Example: a clash of beliefs


Definition: A combination of garments that do not look good together, especially because of conflicting colours.

Example: She was wearing a horrible clash of red and orange.


Definition: An instance of restarting the game after a "dead ball", where it is dropped between two opposing players, who can fight for possession.


Definition: Chatter; gossip; idle talk.

icon arrow

clash

Phonetic: "/klaʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a clashing sound.

Example: The cymbals clashed.


Definition: To cause to make a clashing sound.


Definition: To come into violent conflict.

Example: Fans from opposing teams clashed on the streets after the game.


Definition: To argue angrily.


Definition: (in games or sports) To face each other in an important game.


Definition: (of clothes, decor, colours) To fail to look good together; to contrast unattractively; to fail to harmonize.

Example: The hotel room was ugly, and the wallpaper clashed with the carpet.


Definition: (of events) To coincide, to happen at the same time, thereby rendering it impossible to attend all.

Example: I can't come to your wedding because it clashes with a friend's funeral.


Definition: To chatter or gossip.

icon arrow

between

Phonetic: "/bɪˈtwiːn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A kind of needle, shorter than a sharp, with a small rounded eye, used for making fine stitches on heavy fabrics.

icon arrow

between

Phonetic: "/bɪˈtwiːn/"

Part Of Speech: preposition


Definition: In the position or interval that separates (two things), or intermediate in quantity or degree. (See Usage notes below.)

Example: I want to buy one that costs somewhere between forty and fifty dollars.


Definition: Done together or reciprocally.

Example: conversation between friends


Definition: Shared in confidence.

Example: Between you and me, I think the boss is crazy.  Let's keep this between ourselves.


Definition: In transit from (one to the other, or connecting places).

Example: He's between jobs right now.  The shuttle runs between the town and the airport.


Definition: Combined (by effort or ownership).

Example: Between the leaky taps and the peeling wallpaper, there isn't much about this house to appeal to a buyer.


Definition: One of (representing a choice).

Example: Some colour-blind people can't distinguish between red and green.

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

police

Phonetic: "[pəˈliːs]"

Part Of Speech: noun


Definition: A civil force granted the legal authority for law enforcement and maintaining public order.

Example: Call the police!


Definition: A police officer.


Definition: People who seek to enforce norms or standards.

Example: thought police


Definition: The duty of cleaning up.


Definition: Policy.


Definition: Communal living; civilization.


Definition: The regulation of a given community or society; administration, law and order etc.

icon arrow

police

Phonetic: "[pəˈliːs]"

Part Of Speech: verb


Definition: To enforce the law and keep order among (a group).

Example: Extra security was hired to police the crowd at the big game.


Definition: To clean up an area.


Definition: To enforce norms or standards upon.

Example: to police a person's identity

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

demonstrators

Part Of Speech: noun


Definition: One who demonstrates anything, or proves beyond doubt.


Definition: The forefinger.


Definition: One who takes part in a demonstration; a protester.


Definition: One who demonstrates products in a retail environment; a merchandiser.


Definition: An item, particularly a vehicle, used in demonstrations to a customer or user.


Definition: An assistant to a lecturer.


Definition: One who teaches anatomy from the dissected parts.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.