lengua fisurada

Kullanım örnekleri

lengua fisurada
fissured tongue
icon arrow

fissured

Part Of Speech: verb


Definition: To split, forming fissures.

icon arrow

fissured

Part Of Speech: adjective


Definition: Having fissures.

icon arrow

tongue

Phonetic: "/tʌŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The flexible muscular organ in the mouth that is used to move food around, for tasting and that is moved into various positions to modify the flow of air from the lungs in order to produce different sounds in speech.


Definition: This organ, as taken from animals used for food (especially cows).−

Example: cold tongue with mustard


Definition: (metonym) A language.

Example: He was speaking in his native tongue.


Definition: Speakers of a language, collectively.


Definition: Voice (the distinctive sound of a person's speech); accent (distinctive manner of pronouncing a language).


Definition: Manner of speaking, often habitually.


Definition: (metonym) A person speaking in a specified manner (most often plural).


Definition: The power of articulate utterance; speech generally.


Definition: Discourse; fluency of speech or expression.


Definition: Discourse; fluency of speech or expression.


Definition: Honourable discourse; eulogy.


Definition: (often in the plural) Glossolalia.


Definition: In a shoe, the flap of material that goes between the laces and the foot (so called because it resembles a tongue in the mouth).


Definition: Any large or long physical protrusion on an automotive or machine part or any other part that fits into a long groove on another part.


Definition: A projection, or slender appendage or fixture.


Definition: A long, narrow strip of land, projecting from the mainland into a sea or lake.


Definition: The pole of a vehicle; especially, the pole of an ox cart, to the end of which the oxen are yoked.


Definition: The clapper of a bell.


Definition: An individual point of flame from a fire.


Definition: A small sole (type of fish).


Definition: A short piece of rope spliced into the upper part of standing backstays, etc.; also, the upper main piece of a mast composed of several pieces.


Definition: A reed.


Definition: A division of formation; A layer or member of a formation that pinches out in one direction.

icon arrow

tongue

Phonetic: "/tʌŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: On a wind instrument, to articulate a note by starting the air with a tap of the tongue, as though by speaking a 'd' or 't' sound (alveolar plosive).

Example: Playing wind instruments involves tonguing on the reed or mouthpiece.


Definition: To manipulate with the tongue, as in kissing or oral sex.


Definition: To protrude in relatively long, narrow sections.

Example: a soil horizon that tongues into clay


Definition: To join by means of a tongue and groove.

Example: to tongue boards together


Definition: To talk; to prate.


Definition: To speak; to utter.


Definition: To chide; to scold.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!