persona servicial y confiable

Kullanım örnekleri

persona servicial y confiable
diamond geezer
icon arrow

diamond

Phonetic: "/ˈdaɪ(ə)mənd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A glimmering glass-like mineral that is an allotrope of carbon in which each atom is surrounded by four others in the form of a tetrahedron.

Example: The saw is coated with diamond.


Definition: A gemstone made from this mineral.

Example: The dozen loose diamonds sparkled in the light.


Definition: A ring containing a diamond.

Example: What a beautiful engagement diamond.


Definition: A very pale blue color/colour.


Definition: Something that resembles a diamond.


Definition: A rhombus, especially when oriented so that its longer axis is vertical.


Definition: The polyiamond made up of two triangles.


Definition: The entire field of play used in the game.


Definition: The infield of a baseball field.

Example: The teams met on the diamond.


Definition: A card of the diamonds suit.

Example: I have only one diamond in my hand.


Definition: A size of type, standardised as 4 1/2 point.

icon arrow

diamond

Phonetic: "/ˈdaɪ(ə)mənd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To adorn with or as if with diamonds

icon arrow

diamond

Phonetic: "/ˈdaɪ(ə)mənd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made of, or containing diamond, a diamond or diamonds.

Example: He gave her diamond earrings.


Definition: Of, relating to, or being a sixtieth anniversary.

Example: Today is their diamond wedding anniversary.


Definition: Of, relating to, or being a seventy-fifth anniversary.

Example: Today is their diamond wedding anniversary.


Definition: First-rate; excellent.

Example: He's a diamond geezer.

icon arrow

geezer

Part Of Speech: noun


Definition: (dated in US) A male person.


Definition: (chiefly Cockney) Someone affable but morally dubious; a wide boy.


Definition: Term of address for a male.

Example: Hi, geezer, you alright?


Definition: (sometimes mildly) An old person, usually a male, typically a cranky old man.


Definition: Wife; old woman.

icon arrow

geezer

Part Of Speech: noun


Definition: A boiling natural spring which throws forth at frequent intervals jets of water, mud etc., driven up by the expansive power of steam.


Definition: An instantaneous, and often dangerous, hot water heater.


Definition: A domestic water boiler.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.