(oyun) temel pozisyon ve hareketleri belirlemek

Kullanım örnekleri

(oyun) temel pozisyon ve hareketleri belirlemek
block (out)
icon arrow

block

Part Of Speech: noun


Definition: A substantial, often approximately cuboid, piece of any substance.

Example: a block of ice


Definition: A chopping block; cuboid base for cutting or beheading.

Example: Anne Boleyn placed her head on the block and awaited her execution.


Definition: A group of urban lots of property, several acres in extent, not crossed by public streets.

Example: I'm going for a walk around the block.


Definition: A residential building consisting of flats.

Example: a block of flats


Definition: The distance from one street to another in a city that is built (approximately) to a grid pattern.

Example: The place you are looking for is two long blocks east and one short block north.


Definition: Interference or obstruction of cognitive processes.


Definition: The human head.

Example: I'll knock your block off!


Definition: A wig block: a simplified head model upon which wigs are worn.


Definition: A mould on which hats, bonnets, etc., are shaped.


Definition: A set of sheets (of paper) joined together at one end.

Example: a block of 100 tickets


Definition: A logical data storage unit containing one or more physical sectors (see cluster).


Definition: A region of code in a program that acts as a single unit, such as a function or loop.


Definition: A fixed-length group of bits making up part of a message.


Definition: A case with one or more sheaves/pulleys, used with ropes to increase or redirect force, for example, as part of the rigging of a sailing ship.


Definition: A portion of a macromolecule, comprising many units, that has at least one feature not present in adjacent portions.


Definition: Something that prevents something from passing.

Example: There's a block in the pipe that means the water can't get through.


Definition: An action to interfere with the movement of an opposing player or of the object of play (ball, puck).


Definition: A shot played by holding the bat vertically in the path of the ball, so that it loses momentum and drops to the ground.


Definition: A defensive play by one or more players meant to deflect a spiked ball back to the hitter’s court.


Definition: A joined group of four (or in some cases nine) postage stamps, forming a roughly square shape.


Definition: A section of split logs used as fuel.


Definition: Solitary confinement.


Definition: A cellblock.


Definition: The perch on which a bird of prey is kept.


Definition: A piece of hard wood on which a stereotype or electrotype plate is mounted.


Definition: A blockhead; a stupid fellow; a dolt.


Definition: A section of a railroad where the block system is used.


Definition: The position of a player or bat when guarding the wicket.


Definition: A blockhole.


Definition: The popping crease.


Definition: A discrete group of vines in a vineyard, often distinguished from others by variety, clone, canopy training method, irrigation infrastructure, or some combination thereof.

icon arrow

block

Part Of Speech: verb


Definition: To fill (something) so that it is not possible to pass.

Example: The pipe is blocked.


Definition: To prevent (something or someone) from passing.

Example: You're blocking the road – I can't get through!


Definition: To prevent (something from happening or someone from doing something).

Example: His plan to take over the business was blocked by the boss.


Definition: To impede an opponent.

Example: He blocked the basketball player's shot.


Definition: To specify the positions and movements of the actors.

Example: It was very difficult to block this scene convincingly.


Definition: To hit with a block.


Definition: To play a block shot.


Definition: To disable communication via telephone, instant messaging, etc., with an undesirable someone.

Example: I tried to send you a message, but you've blocked me!


Definition: To wait.

Example: When the condition expression is false, the thread blocks on the condition variable.


Definition: To stretch or mould (a knitted item, a hat, etc.) into the desired shape.

Example: I blocked the mittens by wetting them and pinning them to a shaped piece of cardboard.


Definition: To shape or sketch out roughly.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!