bir kaç ipucu

Kullanım örnekleri

bir kaç ipucu
a couple of tips
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

couple

Phonetic: "/ˈkʌpəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Two partners in a romantic or sexual relationship.


Definition: Two of the same kind connected or considered together.


Definition: A small number.


Definition: One of the pairs of plates of two metals which compose a voltaic battery, called a voltaic couple or galvanic couple.


Definition: Two forces that are equal in magnitude but opposite in direction (and acting along parallel lines), thus creating the turning effect of a torque or moment.


Definition: A couple-close.


Definition: That which joins or links two things together; a bond or tie; a coupler.

icon arrow

couple

Phonetic: "/ˈkʌpəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To join (two things) together, or (one thing) to (another).

Example: I've coupled our system to theirs.


Definition: To join in wedlock; to marry.


Definition: To join in sexual intercourse; to copulate.

icon arrow

couple

Phonetic: "/ˈkʌpəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Two or (a) small number of.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: The tip of the external ear.


Definition: A small earpiece or earplug.


Definition: The part of an earbud that contours to the ear canal.

Example: The shape of the nozzle prevents the use of aftermarket eartips.


Definition: The removal of the tip of a cat's ear, done to indicate that the cat has been fixed.

Example: a cat with an eartip

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: The extreme end of something, especially when pointed; e.g. the sharp end of a pencil.

Example: the tip of one's nose


Definition: A piece of metal, fabric or other material used to cover the top of something for protection, utility or decoration.

Example: a tip for an umbrella, a shoe, a gas burner, etc.


Definition: The end of a bow of a stringed instrument that is not held.


Definition: (chiefly in the plural) A small piece of meat.

Example: chicken tips over rice, pork tips, marinated alligator tips


Definition: A piece of stiffened lining pasted on the inside of a hat crown.


Definition: A thin, boarded brush made of camel's hair, used by gilders in lifting gold leaf.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: verb


Definition: To provide with a tip; to cover the tip of.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: (skittles) The knocking over of a skittle.


Definition: An act of tipping up or tilting.


Definition: An area or a place for dumping something, such as rubbish or refuse, as from a mine; a heap (see tipple); a dump.


Definition: Rubbish thrown from a quarry.


Definition: (by extension) A recycling centre.


Definition: A very untidy place.


Definition: The act of deflecting with one's fingers, especially the fingertips


Definition: A tram for expeditiously transferring coal.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: verb


Definition: (To cause) to become knocked over, fall down or overturn.


Definition: (To cause) to be, or come to be, in a tilted or sloping position; (to cause) to become unbalanced.


Definition: To drink.


Definition: To dump (refuse).


Definition: To pour a libation or a liquid from a container, particularly from a forty of malt liquor.


Definition: To deflect with one′s fingers, especially one′s fingertips.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: A light blow or tap.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hit quickly and lightly; to tap.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: A gratuity; a small amount of money left for a bartender, waiter, taxi driver or other servant as a token of appreciation.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give a small gratuity to, especially to an employee of someone who provides a service.

Example: In some cities waiters must be tipped.


Definition: To give, pass.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: A piece of private or secret information, especially imparted by someone with expert knowledge about sporting odds, business performance etc.


Definition: A piece of advice.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give a piece of private information to; to inform (someone) of a clue, secret knowledge, etc.

icon arrow

tips

Phonetic: "/tɪps/"

Part Of Speech: noun


Definition: A kick or phase; one's current habits or behaviour.


Definition: A particular arena or sphere of interest; a front.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.