musluk anahtarı

Kullanım örnekleri

musluk anahtarı
tap wrench
icon arrow

tap

Phonetic: "/tæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A tapering cylindrical pin or peg used to stop the vent in a cask.


Definition: A device used to dispense liquids.

Example: We don't have bottled water; you'll have to get it from the tap.


Definition: Liquor drawn through a tap; hence, a certain kind or quality of liquor.

Example: a liquor of the same tap


Definition: A place where liquor is drawn for drinking.


Definition: A device used to cut an internal screw thread. (External screw threads are cut with a die.)

Example: We drilled a hole and then cut the threads with the proper tap to match the valve's thread.


Definition: A connection made to an electrical or fluid conductor without breaking it.

Example: The system was barely keeping pressure due to all of the ill-advised taps along its length.


Definition: An interception of communication by authority.


Definition: A device used to listen in secretly on telephone calls.


Definition: A procedure that removes fluid from a body cavity.

Example: abdominal tap

icon arrow

tap

Phonetic: "/tæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To furnish with taps.

Example: If we tap the maple trees, we can get maple syrup!


Definition: To draw off liquid from a vessel.

Example: He tapped a new barrel of beer.


Definition: To deplete, especially of a liquid via a tap; to tap out.


Definition: To exploit.

Example: Businesses are trying to tap the youth market.


Definition: To place a listening or recording device on a telephone or wired connection.

Example: They can't tap the phone without a warrant.


Definition: To intercept a communication without authority.

Example: He was known to tap cable television.


Definition: To cut an internal screw thread.

Example: Tap an M3 thread all the way through the hole.


Definition: To turn or flip a card or playing piece to remind players that it has already been used that turn (by analogy to "tapping," in the sense of drawing on to the point of temporary exhaustion, the resources or abilities represented by the card).


Definition: To cadge, borrow or beg.

Example: I tried to tap a cigarette off him, but he wouldn't give me one.


Definition: To drain off fluid by paracentesis.


Definition: To advance someone for a post or job, or for membership of a club.

Example: Trump interviewed Mueller for FBI job day before he was tapped for special counsel.

icon arrow

wrench

Phonetic: "/ɹɛnt͡ʃ̩̩/"

Part Of Speech: noun


Definition: A movement that twists or pulls violently; a tug.


Definition: An injury caused by a violent twisting or pulling of a limb; strain, sprain.


Definition: A trick or artifice.


Definition: Deceit; guile; treachery.


Definition: A turn at an acute angle.


Definition: A winch or windlass.


Definition: A screw.


Definition: A distorting change from the original meaning.


Definition: A hand tool for making rotational adjustments, such as fitting nuts and bolts, or fitting pipes; a spanner.


Definition: An adjustable spanner used by plumbers.


Definition: A violent emotional change caused by separation.


Definition: In screw theory, a screw assembled from force and torque vectors arising from application of Newton's laws to a rigid body.


Definition: Means; contrivance


Definition: In coursing, the act of bringing the hare round at less than a right angle, worth half a point in the recognised code of points for judging.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!