decimal periódico

Kullanım örnekleri

decimal periódico
repeating decimal
icon arrow

repeating

Phonetic: "/ɹɪˈpiːtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To do or say again (and again).

Example: The scientists repeated the experiment in order to confirm the result.


Definition: To refill (a prescription).


Definition: To happen again; recur.


Definition: To echo the words of (a person).


Definition: To strike the hours, as a watch does.


Definition: To make trial of again; to undergo or encounter again.


Definition: To repay or refund (an excess received).


Definition: (procedure word) To call in a previous artillery fire mission with the same ammunition and method either on the coordinates or adjusted either because destruction of the target was insufficient or missed.

Example: Add 100, left 50. Repeat, over.


Definition: To commit fraud in an election by voting more than once for the same candidate.

icon arrow

repeating

Phonetic: "/ɹɪˈpiːtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Repetition

icon arrow

repeating

Phonetic: "/ɹɪˈpiːtɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That repeats; repetitive.


Definition: Of a firearm: capable of firing multiple times without needing recharging.


Definition: Of a decimal: recurring.

icon arrow

decimal

Phonetic: "[ˈdɛsɪməɫ]"

Part Of Speech: noun


Definition: A number expressed in the base-ten system, a fractional numeral written in this system.


Definition: The decimal system itself.


Definition: A decimal place.

Example: Pi has a value of 3.142, to three decimals.


Definition: A decimal point.

icon arrow

decimal

Phonetic: "[ˈdɛsɪməɫ]"

Part Of Speech: verb


Definition: To represent with numbers after a decimal point

icon arrow

decimal

Phonetic: "[ˈdɛsɪməɫ]"

Part Of Speech: adjective


Definition: Concerning numbers expressed in decimal or mathematical calculations performed using decimal.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.