llorar de alegría

Kullanım örnekleri

llorar de alegría
cry tears of joy
icon arrow

cry

Phonetic: "/kɹaɪ̯/"

Part Of Speech: noun


Definition: A shedding of tears; the act of crying.

Example: After we broke up, I retreated to my room for a good cry.


Definition: A shout or scream.

Example: I heard a cry from afar.


Definition: Words shouted or screamed.

Example: a battle cry


Definition: A clamour or outcry.


Definition: A group of hounds.


Definition: (by extension) A pack or company of people.


Definition: (of an animal) A typical sound made by the species in question.

Example: "Woof" is the cry of a dog, while "neigh" is the cry of a horse.


Definition: A desperate or urgent request.


Definition: Common report; gossip.

icon arrow

cry

Phonetic: "/kɹaɪ̯/"

Part Of Speech: verb


Definition: To shed tears; to weep.

Example: That sad movie always makes me cry.


Definition: To utter loudly; to call out; to declare publicly.


Definition: To shout, scream, yell.


Definition: To utter inarticulate sounds, as animals do.


Definition: To cause to do something, or bring to some state, by crying or weeping.

Example: Tonight I'll cry myself to sleep.


Definition: To make oral and public proclamation of; to notify or advertise by outcry, especially things lost or found, goods to be sold, etc.

Example: to cry goods


Definition: Hence, to publish the banns of, as for marriage.

icon arrow

tears

Phonetic: "/tiːɹz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hole or break caused by tearing.

Example: A small tear is easy to mend, if it is on the seam.


Definition: A rampage.

Example: to go on a tear

icon arrow

tears

Phonetic: "/tiːɹz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To rend (a solid material) by holding or restraining in two places and pulling apart, whether intentionally or not; to destroy or separate.

Example: He tore his coat on the nail.


Definition: To injure as if by pulling apart.

Example: He has a torn ligament.


Definition: To destroy or reduce abstract unity or coherence, such as social, political or emotional.

Example: He was torn by conflicting emotions.


Definition: To make (an opening) with force or energy.

Example: A piece of debris tore a tiny straight channel through the satellite.


Definition: (often with off or out) To remove by tearing.

Example: Tear the coupon out of the newspaper.


Definition: (of structures, with down) To demolish

Example: The slums were torn down to make way for the new development.


Definition: To become torn, especially accidentally.

Example: My dress has torn.


Definition: To move or act with great speed, energy, or violence.

Example: He tore into the backlog of complaints.


Definition: To smash or enter something with great force.

Example: The chain shot tore into the approaching line of infantry.

icon arrow

tears

Phonetic: "/tiːɹz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A drop of clear, salty liquid produced from the eyes by crying or irritation.

Example: Ryan wiped the tear from the paper he was crying on.


Definition: Something in the form of a transparent drop of fluid matter; also, a solid, transparent, tear-shaped drop, as of some balsams or resins.


Definition: (glass manufacture) A partially vitrified bit of clay in glass.


Definition: That which causes or accompanies tears; a lament; a dirge.

icon arrow

tears

Phonetic: "/tiːɹz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To produce tears.

Example: Her eyes began to tear in the harsh wind.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

joy

Phonetic: "/dʒɔɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A feeling of extreme happiness or cheerfulness, especially related to the acquisition or expectation of something good.

Example: They will be a source of strength and joy in your life.


Definition: Anything that causes such a feeling.

Example: the joys and demands of parenthood


Definition: Luck or success; a positive outcome.


Definition: The sign or exhibition of joy; gaiety; merriment; festivity.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.