gelifracción

Kullanım örnekleri

gelifracción
frost bursting
icon arrow

frost

Phonetic: "/fɹɑst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cover of minute ice crystals on objects that are exposed to the air. Frost is formed by the same process as dew, except that the temperature of the frosted object is below freezing.


Definition: The cold weather that causes these ice crystals to form.


Definition: Coldness or insensibility; severity or rigidity of character.


Definition: The act of freezing; the congelation of water or other liquid.


Definition: A shade of white, like that of frost.


Definition: A disappointment; a cheat.

icon arrow

frost

Phonetic: "/fɹɑst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover with frost.


Definition: To become covered with frost.


Definition: To coat (something, e.g. a cake) with icing to resemble frost.


Definition: To anger or annoy.

Example: I think the boss's decision frosted him a bit.


Definition: To sharpen (the points of a horse's shoe) to prevent it from slipping on ice.

icon arrow

bursting

Phonetic: "/ˈbɜːstɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To break from internal pressure.

Example: I blew the balloon up too much, and it burst.


Definition: To cause to break from internal pressure.

Example: I burst the balloon when I blew it up too much.


Definition: To cause to break by any means.


Definition: To separate (printer paper) at perforation lines.

Example: I printed the report on form-feed paper, then burst the sheets.


Definition: To enter or exit hurriedly and unexpectedly.


Definition: To erupt; to change state suddenly as if bursting.

Example: The flowers burst into bloom on the first day of spring.


Definition: To produce as an effect of bursting.

Example: to burst a hole through the wall


Definition: To interrupt suddenly in a violent or explosive manner; to shatter.

icon arrow

bursting

Phonetic: "/ˈbɜːstɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act by which something bursts.

Example: the burstings of balloons

icon arrow

bursting

Phonetic: "/ˈbɜːstɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Very eager (to do something).

Example: I was bursting to tell him the secret.


Definition: (often followed by "to go to...") Urgently needing to urinate.

Example: Can you tell me where the toilets are? I'm bursting.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!