deniz dibi sondajı

Kullanım örnekleri

deniz dibi sondajı
offshore drilling
icon arrow

offshore

Phonetic: "/ɒfˈʃɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: An area or or portion of sea away from the shore.


Definition: An island, outcrop, or other land away from shore.


Definition: Something or someone in, from, or associated with another country.

icon arrow

offshore

Phonetic: "/ɒfˈʃɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To use foreign labor to substitute for local labor.

icon arrow

offshore

Phonetic: "/ɒfˈʃɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Moving away from the shore.


Definition: Located in the sea away from the coast.

Example: an offshore oil rig


Definition: Located in another country, especially one having beneficial tax laws.

icon arrow

offshore

Phonetic: "/ɒfˈʃɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Away from the shore.


Definition: At some distance from the shore.

icon arrow

drilling

Phonetic: "/ˈdɹɪlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To create (a hole) by removing material with a drill (tool).

Example: Drill a small hole to start the screw in the right direction.


Definition: To practice, especially in (or as in) a military context.

Example: They drilled daily to learn the routine exactly.


Definition: To cause to drill (practice); to train in military arts.

Example: The sergeant was up by 6:00 every morning, drilling his troops.


Definition: To repeat an idea frequently in order to encourage someone to remember it.

Example: The instructor drilled into us the importance of reading the instructions.


Definition: To investigate or examine something in more detail or at a different level

Example: Drill deeper and you may find the underlying assumptions faulty.


Definition: To hit or kick with a lot of power.


Definition: To hit someone with a pitch, especially in an intentional context.


Definition: To have sexual intercourse with; to penetrate.

icon arrow

drilling

Phonetic: "/ˈdɹɪlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To sow (seeds) by dribbling them along a furrow or in a row.

icon arrow

drilling

Phonetic: "/ˈdɹɪlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause to flow in drills or rills or by trickling; to drain by trickling.

Example: waters drilled through a sandy stratum

icon arrow

drilling

Phonetic: "/ˈdɹɪlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To entice or allure; to decoy; with on.


Definition: To cause to slip or waste away by degrees.

icon arrow

drilling

Phonetic: "/ˈdɹɪlɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Act of drilling.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.