carretel

Kullanım örnekleri

carretel
large reel for winding cables
icon arrow

large

Phonetic: "/ˈlɑːd͡ʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An old musical note, equal to two longas, four breves, or eight semibreves.


Definition: Liberality, generosity.


Definition: (plural: large) A thousand dollars/pounds.

Example: Getting a car tricked out like that will cost you 50 large.


Definition: A large serving of something.

Example: One small coffee and two larges, please.

icon arrow

large

Phonetic: "/ˈlɑːd͡ʒ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of considerable or relatively great size or extent.

Example: Russia is a large country.   The fruit-fly has large eyes for its body size.   He has a large collection of stamps.


Definition: Abundant; ample.


Definition: Full in statement; diffuse; profuse.


Definition: Free; unencumbered.


Definition: Unrestrained by decorum; said of language.


Definition: Crossing the line of a ship's course in a favorable direction; said of the wind when it is abeam, or between the beam and the quarter.

icon arrow

large

Phonetic: "/ˈlɑːd͡ʒ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Before the wind.

icon arrow

reel

Phonetic: "/ɹiːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A shaky or unsteady gait.


Definition: A lively dance originating in Scotland; also, the music of this dance; often called a Scottish (or Scotch) reel.


Definition: A kind of spool, turning on an axis, on which yarn, threads, lines, or the like, are wound.

Example: a garden reel


Definition: A machine on which yarn is wound and measured into lays and hanks, —-- for cotton or linen it is fifty-four inches in circuit; for worsted, thirty inches.


Definition: A device consisting of radial arms with horizontal stats, connected with a harvesting machine, for holding the stalks of grain in position to be cut by the knives.


Definition: A short compilation of sample film work used as a demonstrative resume in the entertainment industry.

icon arrow

reel

Phonetic: "/ɹiːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To wind on a reel.


Definition: To spin or revolve repeatedly.


Definition: To unwind, to bring or acquire something by spinning or winding something else.

Example: He reeled off some tape from the roll and sealed the package.


Definition: To walk shakily or unsteadily; to stagger; move as if drunk or not in control of oneself.


Definition: (with back) To back off or step away unsteadily and quickly.

Example: He reeled back from the punch.


Definition: To make or cause to reel.


Definition: To have a whirling sensation; to be giddy.


Definition: To be in shock.


Definition: To roll.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To blow air through a wind instrument or horn to make a sound.


Definition: To cause (someone) to become breathless, as by a blow to the abdomen, or by physical exertion, running, etc.

Example: The boxer was winded during round two.


Definition: To cause a baby to bring up wind by patting its back after being fed.


Definition: To turn a boat or ship around, so that the wind strikes it on the opposite side.


Definition: To expose to the wind; to winnow; to ventilate.


Definition: To perceive or follow by scent.

Example: The hounds winded the game.


Definition: To rest (a horse, etc.) in order to allow the breath to be recovered; to breathe.


Definition: To turn a windmill so that its sails face into the wind.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To turn coils of (a cord or something similar) around something.

Example: to wind thread on a spool or into a ball


Definition: To tighten the spring of a clockwork mechanism such as that of a clock.

Example: Please wind that old-fashioned alarm clock.


Definition: To entwist; to enfold; to encircle.


Definition: To travel in a way that is not straight.

Example: Vines wind round a pole.  The river winds through the plain.


Definition: To have complete control over; to turn and bend at one's pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to govern.


Definition: To introduce by insinuation; to insinuate.


Definition: To cover or surround with something coiled about.

Example: to wind a rope with twine


Definition: To cause to move by exerting a winding force; to haul or hoist, as by a winch.


Definition: To turn (a ship) around, end for end.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something wound around something else.


Definition: The manner in which something is wound.


Definition: One complete turn of something wound.


Definition: (especially in the plural) Curving or bending movement, twists and turns.


Definition: A length of wire wound around the core of an electrical transformer.


Definition: (bowmaking) Lapping.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Twisting, turning or sinuous.


Definition: Spiral or helical.

icon arrow

cables

Part Of Speech: noun


Definition: (material) A long object used to make a physical connection.


Definition: (communications) A system for transmitting television or Internet services over a network of coaxial or fibreoptic cables.

Example: I tried to watch the movie last night but my cable was out.


Definition: A telegram, notably when sent by (submarine) telegraph cable.


Definition: A unit of length equal to one tenth of a nautical mile.


Definition: (unit, chiefly nautical) 100 fathoms, 600 imperial feet, approximately 185 m.


Definition: The currency pair British Pound against United States Dollar.


Definition: A moulding, shaft of a column, or any other member of convex, rounded section, made to resemble the spiral twist of a rope.


Definition: A textural pattern achieved by passing groups of stitches over one another.

icon arrow

cables

Part Of Speech: verb


Definition: To provide with cable(s)


Definition: To fasten (as if) with cable(s)


Definition: To wrap wires to form a cable


Definition: To send a telegram by cable


Definition: To communicate by cable


Definition: To ornament with cabling.


Definition: To create cable stitches.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!