beni aptal mı sandın?

Kullanım örnekleri

beni aptal mı sandın?
my mama didnt raise no dummy
icon arrow

my

Phonetic: "/mi/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to express surprise, shock or amazement.

Example: My, what big teeth you have!

icon arrow

mama

Phonetic: "/məˈmɑː/"

Part Of Speech: noun


Definition: (hypocoristic, usually childish) Mother, female parent.

icon arrow

raise

Phonetic: "/ɹeɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An increase in wages or salary; a rise (UK).

Example: The boss gave me a raise.


Definition: A shoulder exercise in which the arms are elevated against resistance.


Definition: A shot in which the delivered stone bumps another stone forward.


Definition: A bet that increases the previous bet.

icon arrow

raise

Phonetic: "/ɹeɪz/"

Part Of Speech: verb


Definition: (physical) To cause to rise; to lift or elevate.

Example: to raise your hand if you want to say something; to raise your walking stick to defend yourself


Definition: To create, increase or develop.

Example: We need to raise the motivation level in the company.


Definition: To establish contact with (e.g., by telephone or radio).

Example: Despite all the call congestion, she was eventually able to raise the police.


Definition: To respond to a bet by increasing the amount required to continue in the hand.

Example: John bet, and Julie raised, requiring John to put in more money.


Definition: To exponentiate, to involute.

Example: Two raised to the fifth power equals 32.


Definition: (of a verb) To extract (a subject or other verb argument) out of an inner clause.


Definition: (of a vowel) To produce a vowel with the tongue positioned closer to the roof of the mouth.


Definition: To increase the nominal value of (a cheque, money order, etc.) by fraudulently changing the writing or printing in which the sum payable is specified.


Definition: To throw (an exception).

Example: A division by zero will raise an exception.

icon arrow

no

Phonetic: "/nəʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A negating expression; an answer that shows disagreement or disapproval


Definition: A vote not in favor, or opposing a proposition

Example: The workers voted on whether to strike, and there were thirty "yeses" and two "nos".

icon arrow

no

Phonetic: "/nəʊ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (now only used with different, with comparatives more and less, and informally with certain other adjectives such as good and fun) Not, not at all.

Example: I just want to find out whether she's coming or no. (Scotland)

icon arrow

no

Phonetic: "/nəʊ/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Without


Definition: Like

icon arrow

dummy

Phonetic: "/ˈdʌmi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A silent person; a person who does not talk.


Definition: An unintelligent person.

Example: Don't be such a dummy!


Definition: A figure of a person or animal used by a ventriloquist; a puppet.


Definition: Something constructed with the size and form of a human, to be used in place of a person.

Example: To understand the effects of the accident, we dropped a dummy from the rooftop.


Definition: A person who is the mere tool of another; a man of straw.


Definition: A deliberately nonfunctional device or tool used in place of a functional one.

Example: The hammer and drill in the display are dummies.


Definition: A "dummy teat"; a plastic or rubber teat used to soothe or comfort a baby; a pacifier.

Example: The baby wants her dummy.


Definition: A player whose hand is shown and is to be played from by another player.


Definition: A word serving only to make a construction grammatical.

Example: The pronoun "it" in "It's a mystery why this happened" is a dummy.


Definition: An unused parameter or value.

Example: If flag1 is false, the other parameters are dummies.


Definition: A feigned pass or kick or play in order to deceive an opponent.


Definition: A bodily gesture meant to fool an opposing player; a feint.

icon arrow

dummy

Phonetic: "/ˈdʌmi/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a mock-up or prototype version of something, without some or all off its intended functionality.

Example: The carpenters dummied some props for the rehearsals.


Definition: To feint.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.