al margen de la ley

Kullanım örnekleri

al margen de la ley
outside the law
icon arrow

outside

Part Of Speech: noun


Definition: The part of something that faces out; the outer surface.

Example: He's repainting the outside of his house.


Definition: The external appearance of someone or something.

Example: Her outside was stern, but inside was a heart of gold.


Definition: The space beyond some limit or boundary.

Example: Viewed from the outside, the building seemed unremarkable.


Definition: The furthest limit, as to number, quantity, extent, etc.

Example: It may last a week at the outside.


Definition: The part of a road towards the central division: towards the right if one drives on the left, or towards the left if one drives on the right.

Example: On a motorway, you should always overtake other vehicles on the outside.


Definition: The side of a curved road, racetrack etc. that has the longer arc length; the side of a racetrack furthest from the interior of the course or some other point of reference.

Example: On the final bend, the second-place car tried to go around the outside of the leader but spun off into the barrier.


Definition: A passenger riding on the outside of a coach or carriage.

icon arrow

outside

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or pertaining to the outer surface, limit or boundary.

Example: The outside surface looks good.


Definition: Of, pertaining to or originating from beyond the outer surface, limit or boundary.


Definition: Away from the interior or center of something.


Definition: Originating from, arranged by, or being someone outside an organization, group, etc.

Example: The Board did not trust outside information about their rivals.


Definition: Extending or going beyond the borders or scope of an organization, group, etc.


Definition: (of a pitch) Away (far) from the batter as it crosses home plate.

Example: The first pitch is ... just a bit outside.


Definition: Reaching the extreme or farthest limit, as to extent, quantity, etc; maximum.

Example: an outside estimate


Definition: Positioned towards the central division of a road: towards the right-hand side if one drives on the left, or left-hand side if one drives on the right.

Example: the outside lane of the motorway


Definition: (of a person) Not legally married to or related to (e.g. not born in wedlock to), and/or not residing with, a specified other person (parent, child, or partner); (of a marriage, relationship, etc) existing between two such people. (Compare out of wedlock, nonresidential.)

icon arrow

outside

Part Of Speech: adverb


Definition: To or in the outdoors or outside; to or in an area that is beyond the scope, limits or borders of a given place.

Example: I am going outside.


Definition: Outdoors.

Example: I slept outside last night.

icon arrow

outside

Part Of Speech: preposition


Definition: On the outside of, not inside (something, such as a building).


Definition: Beyond the scope, limits or borders of.

Example: tourists from outside the country


Definition: Near, but not in.


Definition: (usually with “of”) Except, apart from.

Example: Outside of winning the lottery, the only way to succeed is through many years of hard work.

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

law

Part Of Speech: noun


Definition: The body of binding rules and regulations, customs and standards established in a community by its legislative and judicial authorities.

Example: entrapment is against the law


Definition: A binding regulation or custom established in a community in this way.

Example: A new law forbids driving on that road.


Definition: (more generally) A rule, such as:


Definition: The control and order brought about by the observance of such rules.

Example: It was a territory without law, marked by violence.


Definition: A person or group that act(s) with authority to uphold such rules and order (for example, one or more police officers).

Example: Here comes the law — run!


Definition: The profession that deals with such rules (as lawyers, judges, police officers, etc).

Example: He is studying for a career in law.


Definition: Jurisprudence, the field of knowledge which encompasses these rules.

Example: She went to university to study law.


Definition: Litigation, legal action (as a means of maintaining or restoring order, redressing wrongs, etc).

Example: They were quick to go to law.


Definition: An allowance of distance or time (a head start) given to a weaker (human or animal) competitor in a race, to make the race more fair.


Definition: One of two metaphysical forces ruling the world in some fantasy settings, also called order, and opposed to chaos.


Definition: An oath sworn before a court, especially disclaiming a debt. (Chiefly in the phrases "wager of law", "wage one's law", "perform one's law", "lose one's law".)

icon arrow

law

Part Of Speech: verb


Definition: To work as a lawyer; to practice law.


Definition: To prosecute or sue (someone), to litigate.


Definition: To rule over (with a certain effect) by law; govern.


Definition: To enforce the law.


Definition: To subject to legal restrictions.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.