renta nominal

Kullanım örnekleri

renta nominal
nominal rent
icon arrow

nominal

Phonetic: "/ˈnɑm.ɪnl̩/"

Part Of Speech: noun


Definition: (grammar) A noun or word group that functions as part of a noun phrase.

Example: This sentence contains two nominals.


Definition: (grammar) A part of speech that shares features with nouns and adjectives. (Depending on the language, it may comprise nouns, adjectives, possibly numerals, pronouns, and participles.)


Definition: A number (usually natural) used like a name; a numeric code or identifier. (See nominal number on Wikipedia.)

Example: Numeric codes of characters used in programming are nominals.


Definition: (police jargon) A person listed in the Police National Computer database as having been convicted, cautioned or recently arrested.

icon arrow

nominal

Phonetic: "/ˈnɑm.ɪnl̩/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, resembling, relating to, or consisting of a name or names.


Definition: Assigned to or bearing a person's name.


Definition: Existing in name only.

Example: a nominal difference


Definition: Of or relating to nominalism.


Definition: Insignificantly small.

Example: He gave me only a nominal sum for my services.


Definition: Of or relating to the presumed or approximate value, rather than the actual value.

Example: The nominal voltage is 1.5 V, but the actual figure is usually higher.


Definition: Of, relating to, or being the amount or face value of a sum of money or a stock certificate, for example, and not the purchasing power or market value.


Definition: Of, relating to, or being the rate of interest or return without adjustment for compounding or inflation.


Definition: (grammar) Of or relating to a noun or word group that functions as a noun.

Example: This sentence contains a nominal phrase.


Definition: According to plan or design.

Example: Apart from the slightly high temperature, all the readings from the spacecraft are nominal.


Definition: Without adjustment to remove the effects of inflation.

Example: My employer does not understand how low my nominal wage is.


Definition: (of a variable) Having values whose order is insignificant.


Definition: Of a species, the species name without consideration of whether it is a junior synonym or in reality consists of more than one biological species.

icon arrow

rent

Phonetic: "/ɹɛnt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A payment made by a tenant at intervals in order to occupy a property.


Definition: A similar payment for the use of equipment or a service.


Definition: A profit from possession of a valuable right, as a restricted license to engage in a trade or business.

Example: A New York city taxicab license earns more than $10,000 a year in rent.


Definition: An object for which rent is charged or paid.


Definition: Income; revenue.

icon arrow

rent

Phonetic: "/ɹɛnt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To occupy premises in exchange for rent.

Example: I rented a house from my friend's parents for a year.


Definition: To grant occupation in return for rent.

Example: We rented our house to our son's friend for a year.


Definition: To obtain or have temporary possession of an object (e.g. a movie) in exchange for money.


Definition: To be leased or let for rent.

Example: The house rents for five hundred dollars a month.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.