müzik aletleri sayısal arayüzü

Kullanım örnekleri

müzik aletleri sayısal arayüzü
musical instruments digital interface
icon arrow

musical

Phonetic: "/ˈmju.zɪ.kəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A stage performance, show or film that involves singing, dancing and musical numbers performed by the cast as well as acting.


Definition: A meeting or a party for a musical entertainment; a musicale.

icon arrow

musical

Phonetic: "/ˈmju.zɪ.kəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, belonging or relating to music, or to its performance or notation.

Example: musical proportion; musical instruments


Definition: Pleasing to the ear; sounding agreeably; having the qualities of music; melodious; harmonious.

Example: She had a musical voice.


Definition: Fond of music; discriminating with regard to music; gifted or skilled in music.

Example: the child is musical; having a musical ear


Definition: Pertaining to a class of games in which players move while music plays, but have to take a fixed position when it stops; by extension, any situation where people repeatedly change positions.

icon arrow

instruments

Phonetic: "/ˈɪnstɹəmənts/"

Part Of Speech: noun


Definition: A device used to produce music.

Example: The violinist was a master of her instrument.


Definition: A means or agency for achieving an effect.


Definition: A measuring or displaying device.

Example: The instrument detected an increase in radioactivity.


Definition: A tool, implement used for manipulation or measurement.

Example: The dentist set down his tray of instruments.


Definition: A legal document, such as a contract, deed, trust, mortgage, power, indenture, or will.

Example: A bond indenture is the instrument that gives a bond its value.


Definition: A person used as a mere tool for achieving a goal.

icon arrow

instruments

Phonetic: "/ˈɪnstɹəmənts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply measuring devices.


Definition: To devise, conceive, cook up, plan.


Definition: To perform upon an instrument; to prepare for an instrument.

Example: a sonata instrumented for orchestra

icon arrow

digital

Phonetic: "/ˈdɪd͡ʒɪtəɫ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A digital option.


Definition: Digital equipment or technology.

Example: He moved to digital for the first time, using a Sony camera.


Definition: Short for digital art.


Definition: Any of the keys of a piano or similar instrument.


Definition: A finger.

icon arrow

digital

Phonetic: "/ˈdɪd͡ʒɪtəɫ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having to do with digits (fingers or toes); performed with a finger.


Definition: Property of representing values as discrete, usually binary, numbers rather than a continuous spectrum.

Example: digital computer;  digital clock


Definition: Of or relating to computers or the Information Age.

Example: Digital payment systems are replacing cash transactions.

icon arrow

interface

Phonetic: "/ˈɪntəfeɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The point of interconnection or contact between entities.

Example: Public relations firms often serve as the interface between a company and the press.


Definition: A thin layer or boundary between different substances or two phases of a single substance.

Example: If water and oil are mixed together, they tend to separate, and at equilibrium they are in different strata with an oil-water interface in between.


Definition: The point of interconnection between systems or subsystems.

Example: The data is sent over the air interface to the remote system.


Definition: The connection between a user and a machine.

Example: The options are selected via the user interface.


Definition: The connection between parts of software.

Example: This interface is implemented by several Java classes.


Definition: In object-oriented programming, a piece of code defining a set of operations that other code must implement.

Example: The Audio and Video classes both implement the IPlayable interface.


Definition: The internal surface of a coiled protein (compare exoface).

icon arrow

interface

Phonetic: "/ˈɪntəfeɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To construct an interface for.


Definition: To connect through an interface.


Definition: To serve as an interface.


Definition: To meet for discussion.

Example: Let's interface on Wednesday.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!