arredrar

Kullanım örnekleri

arredrar
set apart
icon arrow

set

Phonetic: "/sɛt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put (something) down, to rest.

Example: Set the tray there.


Definition: To attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place.

Example: I have set my heart on running the marathon.


Definition: To put in a specified condition or state; to cause to be.


Definition: To start (a fire).


Definition: To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot.

Example: to set a coach in the mud


Definition: To determine or settle.

Example: to set the rent


Definition: To adjust.

Example: I set the alarm at 6 a.m.


Definition: To punch (a nail) into wood so that its head is below the surface.


Definition: To arrange with dishes and cutlery, to set the table.

Example: Please set the table for our guests.


Definition: To introduce or describe.

Example: I’ll tell you what happened, but first let me set the scene.


Definition: To locate (a play, etc.); to assign a backdrop to, geographically or temporally.

Example: He says he will set his next film in France.


Definition: To compile, to make (a puzzle or challenge).

Example: This crossword was set by Araucaria.


Definition: To prepare (a stage or film set).


Definition: To fit (someone) up in a situation.


Definition: To arrange (type).

Example: It was a complex page, but he set it quickly.


Definition: To devise and assign (work) to.

Example: The teacher set her students the task of drawing a foot.


Definition: To direct (the ball) to a teammate for an attack.


Definition: To solidify.

Example: The glue sets in four minutes.


Definition: To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle.

Example: to set milk for cheese


Definition: Of a heavenly body, to disappear below the horizon of a planet, etc, as the latter rotates.

Example: The moon sets at eight o'clock tonight.


Definition: To defeat a contract.


Definition: (now followed by "out", as in set out) To begin to move; to go forth.


Definition: To produce after pollination.

Example: to set seed


Definition: (of fruit) To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form.


Definition: (Midwestern US) To sit (be in a seated position).

Example: He sets in that chair all day.


Definition: To hunt game with the aid of a setter.


Definition: Of a dog, to indicate the position of game.

Example: The dog sets the bird.


Definition: To apply oneself; to undertake earnestly.


Definition: To fit music to words.


Definition: To place plants or shoots in the ground; to plant.

Example: to set pear trees in an orchard


Definition: To become fixed or rigid; to be fastened.


Definition: To have a certain direction of motion; to flow; to move on; to tend.

Example: The current sets to the north; the tide sets to the windward.


Definition: (country dancing) To acknowledge a dancing partner by facing him or her and moving first to one side and then to the other, while she or he does the opposite.

Example: Set to partners! was the next instruction from the caller.


Definition: To place or fix in a setting.

Example: to set a precious stone in a border of metal


Definition: To put in order in a particular manner; to prepare.

Example: to set (that is, to hone) a razor


Definition: To extend and bring into position; to spread.

Example: to set the sails of a ship


Definition: To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote.

Example: to set a psalm


Definition: To reduce from a dislocated or fractured state.

Example: to set a broken bone


Definition: To lower into place and fix solidly, as the blocks of cut stone in a structure.


Definition: To wager in gambling; to risk.


Definition: To adorn with something infixed or affixed; to stud; to variegate with objects placed here and there.


Definition: To value; to rate; used with at.


Definition: To establish as a rule; to furnish; to prescribe; to assign.

Example: to set a good example


Definition: To suit; to become.

Example: It sets him ill.

icon arrow

apart

Phonetic: "/əˈpɑː(ɹ)t/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (Used after a noun or in the predicate) Exceptional, distinct.

Example: a world apart


Definition: Having been taken apart; disassembled, in pieces.

icon arrow

apart

Phonetic: "/əˈpɑː(ɹ)t/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Placed separately (in regard to space or time).


Definition: Separately, exclusively, not together

Example: Consider the two propositions apart.


Definition: Aside; away.


Definition: In or into two or more parts.

Example: We took the computer apart and put it back together.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!